Back to Top
 
 
 

Pravidla soutěže

 
Základní ustanovení:

Soutěž „Vyhraj zájezd pro dva po Evropě“ probíhá na území České republiky, Slovenské republiky a Maďarska v několika kolech.
Právě teď běží 2. kolo s podtitulem “Vyhraj zájezd pro dva do Říma”.
Soutěží se v termínu od 10. dubna 2017 do 30. června 2017.
1. Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 1 x Zájezd pro dva do Říma, letecky na víkend. Na termínu se domluví poskytovatel soutěže s výhercem
2. Účastnit se můžete po zakoupení zboží G21 v termínu od 10. dubna 2017 do 30. června 2017. Po vyplnění formuláře na adrese www.g21-bonusclub.eu postupujete do slosování o výhru.
3. Výhru vám bohužel nemůžeme vyplatit alternativně v hotovosti.

 

Účast v soutěži:

Neomezujeme vás! Jestli u nás nakoupíte produkty G21 během soutěžního období víckrát, získáte nejen víc kvalitních výrobků, ale zároveň zvýšíte i své šance na výhru. Udělejte si registraci pro každý doklad, zařadíme vás do slosování.

 

Kontaktování výherců:

1. Výherce budeme informovat e-mailem po skončení soutěže.
2. V případě, že soutěžící neuvede správné údaje nebo platnou e-mailovou adresu, tj. vrátí –li se výhra zpět odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru a losování bude opakováno.

 

Všeobecná ustanovení:

1. Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří registrovali výrobek G21 mimo dobu trvání soutěže.
2. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno a adresu.
3. E-mailovou adresu, kterou účastník uvede ve formuláři, je pořadatel oprávněn zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli odsouhlasením těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou emailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit.
4. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, SK nebo Maďarska. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo z hlasování vyloučit e-maily, které byly zjevně vytvořeny jednorázově za účelem manipulace s hlasy.
5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
6. Předání výhry(voucherů) bude probíhat na nejbližší pobočce společnosti Penta.CZ a výherce bude zobrazen včetně fotografie při předání na webu www.g21-bonusclub.eu. Výherce se musí předání zúčastnit osobně.
7. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

 

Ochrana osobní údajů :

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.

Osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Provedením objednávky, resp. přihlášením do hry (písemně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím www stránek) dáváte ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („zákon“) výslovný souhlas společnosti Penta CZ, s.r.o. se sídlem Povážská 266, PSČ 386 01, IČO 25193546, DIČ CZ25193546, jakožto správci Vašich osobních údajů, se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů v rozsahu uvedeném v objednávce, a to za účelem nákupu zboží od správce.

Zároveň vyjadřujete souhlas s tím, aby uvedené osobní údaje byly v rozsahu a za účelem výše uvedených zpracovávány i prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) pověřených správcem. Dále souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, adresa, příp. telefonní číslo) budou předány jiným správcům za účelem nabízení obchodu a služeb.

Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou. Berete na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že Vaše osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Máte právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat zasláním písemného oznámení, právo na přístup k údajům ve smyslu §§ 11 a 12 zákona, a další práva dle § 21 zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů.

Uvedením emailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti Penta.CZ s.r.o. dle zákona č. 480/2004 Sb. Sb., o některých službách informační společnosti.